ABDL anlæg

Tryghed og tillid er væsentlige faktorer, når det handler om sikring af personer og værdier.

Årligt opstår mere end 10.000 brande i private og offentlige virksomheder. Branden kan starte mange steder i virksomheden eller institutionen, og det, branden ikke når at fortære, kan ødelægges af vand i slukningsarbejdet.

Automatisk branddørslukning (ABDL)

Automatisk branddørslukning indgår ofte som en naturlig og nødvendig del af bygningers brandsektionering og det automatiske brandalarmeringsanlæg.

ABDL-anlæg sikrer

  • Øget brandsikkerhed.
  • At dørene lukker helt tæt i karm, således at røg- og brandudviklingen forhindres til andre brandceller.
  • At de lovpligtige krav til serviceeftersyn overholdes.
  • At attest fremsendes til brandmyndigheden.
  • Et automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL-anlæg) fastholder selvlukkende branddøre og brandskydeporte i åben stilling under normale forhold, hvor det ofte vil være upraktisk med lukkede døre, og frigiver dem i tilfælde af brand.

ABDL-anlægget sikrer, at alle branddøre lukkes ved røgudvikling som følge af brand, og forhindrer brandens og dermed også røgens udbredelse til omkringliggende brandsektioner. Dermed gives der mulighed for at begrænse branden til et bestemt område, og røggenerne udenfor den brandhærgede sektion vil være minimale.

​I fællesskab med vores samarbejdspartnere finder vi en løsning til dit behov.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os