Belysningsanlæg

Mange steder giver belysningsanlæggene dårligt lys og bruger for meget el.

​Men det er muligt både at få bedre lys og spare halvdelen af elforbruget ved udskiftning af de gamle armaturer og lyskilder.

Da belysningsanlæg tit er en investering for de næste 10 til 20 år, er det vigtigt at gå efter energieffektive armaturer og lyskilder.

Skal armaturerne ikke udskiftes, gælder det om at vælge de mest energieffektive lyskilder, der passer til armaturerne. I alle tilfælde er der meget at spare ved at vælge den mest effektive lysstyring, så kunstlyset kun er tændt efter behov.

Der er fle­re for­de­le ved LED — fx bru­ger LED pærer hele 4 til 5 gan­ge min­dre strøm sam­men­lig­net med halo­gen­pæ­rer. Her­u­d­over hol­der en LED pærer som regel i 10 til 15 år, hvil­ket er 5 gan­ge så lang tid som en halo­gen­pæ­re. Des­u­den tæn­der en LED pære omgå­en­de, og lyser straks med fuld styr­ke. En LED pære er des­u­den også mere mil­jø­ven­lig, for­di en LED pære ikke inde­hol­der noget kvik­sølv lige­som fx spa­repæ­rer og lys­stof­rør. En LED pære er hel­ler ikke sær­ligt dyr at købe, for en LED pære koster typisk bare kr. 50,00, og det er lige meget, om det er en LED pære med stor eller lil­le fat­ning.​

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os