Automatisk brandalarmering (ABA)

Tryghed og tillid er væsentlige faktorer, når det handler om sikring af personer og værdier.

Årligt opstår mere end 10.000 brande i private og offentlige virksomheder. Branden kan starte mange steder i virksomheden eller institutionen, og det, branden ikke når at fortære, kan ødelægges af vand i slukningsarbejdet.

Faste serviceeftersyn på ABA-anlæg sikrer:

Øget brandsikkerhed i et troværdigt ABA-anlæg, så personalet evakueres, og værdierne sikres.

Forebyggelse af blinde alarmer, således at brandvæsnet ikke unødigt tilkaldes.

At sløjfer eller detektorer testes og kan afbrydes, når eksempelvis håndværkere støver eller forårsager røg i detekteringsområdet, så Brandvæsnet ikke tilkaldes.

At alarmklokker eller sirener virker og kan høres, således at de detekterede områder kan blive alarmeret.

At brandvæsnet kan finde rundt i bygningen ved en brand og målrette slukningen.

At de lovpligtige krav til serviceeftersyn overholdes.

Automatisk branddørslukning (ABDL)

Automatisk branddørslukning indgår ofte som en naturlig og nødvendig del af bygningers brandsektionering og det automatiske brandalarmeringsanlæg.

ABDL-anlæg sikrer

Øget brandsikkerhed.

At dørene lukker helt tæt i karm, således at røg- og brandudviklingen forhindres til andre brandceller.

At de lovpligtige krav til serviceeftersyn overholdes.

At attest fremsendes til brandmyndigheden.

Et automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL-anlæg) fastholder selvlukkende branddøre og brandskydeporte i åben stilling under normale forhold, hvor det ofte vil være upraktisk med lukkede døre, og frigiver dem i tilfælde af brand.

ABDL-anlægget sikrer, at alle branddøre lukkes ved røgudvikling som følge af brand, og forhindrer brandens og dermed også røgens udbredelse til omkringliggende brandsektioner. Dermed gives der mulighed for at begrænse branden til et bestemt område, og røggenerne udenfor den brandhærgede sektion vil være minimale.

​I fællesskab med vores samarbejdspartnere finder vi en løsning til dit behov.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Hos Midtfjord EL A/S samler vi på glade kunder.
Vi kan hjælpe med alle elektriker opgaver, uanset om det er i hjemmet eller komplette industriløsninger.


Energioptimering er vores store hjertensbarn, om det er solcelleanlæg eller belysning.


Vi kan guide dig i valg af belysninger, køleanlæg, varmepumper, ventilationsanlæg, varmestyring, radio/tv, hårde hvidevarer osv.

Kontakt os endelig på mail info@midtfjordel.dk eller 98 67 19 33, for vi kan hjælpe dig med at finde præcis din løsning.

Firma

MIDTFJORD EL A/S

CVR: 78872217

Adresse​

Limfjordsvej 10

9670 Løgstør

Kontakt

Telefon: 98 67 19 33 

E-mail: info@midtfjordel.dk

Fjerritslev afd​

Verner Ranum

en del af Midtfjord El

CVR: 78872217

Adresse​

Industrivej 9

9690 Fjerritslev

Kontakt

Telefon: 98 21 11 44

E-mail: info@midtfjordel.dk